Εἶμαι ὑπερήφανος, διότι εἶμαι Ἕλληνας

Τοῦ Ἀντωνίου Ἀ. Ἀντωνάκου, Καθηγητοῦ­ ­ ­ ­Φιλολόγου Ἱστορικοῦ Συγγραφέως.

Απὸ το μηνιαίο ἱστορικὸ περιοδικό «Ελληνόραμα» τοῦ Μαρτίου 2012, τεύχος 91.

Ἀγαπητοί φίλοι, ἀναγνῶστες του ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑτος

Τὰ τελευταῖα χρόνια ἀκούω ἀπὸ ἀρκετοὺς μία φράση ποὺ μὲ πληγώνει. Ἀκούω νὰ λένε «ντρέπομαι ποὺ εἶμαι Ἕλληνας»! Ἡ θέση αὐτή, κατὰ τὴν γνώμη μου, εἶναι λανθασμένη. Κι ὁ νομπελίστας ποιητής μας, ὁ Γιῶργος Σεφέρης, εἶχε κάποτε γράψει «ὅπου καὶ νὰ ταξιδέψω, ἡ Ἑλλάδα μὲ πληγώνει». Δὲν ἐννοοῦσε ὅμως τὸ ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔκανε πράγματα ἄξια ντροπής, ἀλλὰ τὴν ἐγκατάλειψη τοῦ μεγαλείου τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τοὺς Ἑλλαδίτες! Μὲ τὴν ἀφοριστική, ἑπομένως, αὐτὴ θέση διαμορφώνεται μία λανθασμένη εἰκόνα γιὰ μία χώρα ποὺ διαμόρφωσε τὸν παγκόσμιο πολιτισμὸ καὶ ποὺ βρίσκεται τώρα σὲ αὐτὴ τὴν κατἀσταση ἀπὸ τὴν ἀνικανότητα τῶν σημερινῶν κατοίκων καὶ διαχειριστῶν τῆς περιουσίας της νὰ ἀναδείξουν καὶ νὰ τιμήσουν τὸ μεγαλεῖο της!

Προσωπικὰ διαφωνῶ μὲ τὸ νὰ χρεώνω στὴν πατρίδα μου τὴν σημερινή της κατάντια. Αὐτὸ εἶναι τὸ σύστημα τοῦ κάθε ἀνίκανου πού, ὅπως εἴπαμε σὲ ἄλλο ἄρθρο μας, ἀρνεῖται νὰ ἀναλάβει τὴν εὐθύνη τῶν πράξεών του καὶ μεταβιβάζει ἀλλοῦ τὰ λάθη του! Γι᾽ αὐτὸ σήμερα θὰ ποῦμε μερικὲς ἀλήθειες, οἱ ὁποῖες ἴσως ἀναγκάσουν καποίους νὰ σταθοῦν ἐμπρὸς στὸν καθρέφτη καὶ νὰ κοιτάξουν κατάματα τὸν ἑαυτό τους! Ἡ Ἑλλὰς δὲν εἶναι ἁπλᾶ μία χὠρα. Εἶναι αὐτὴ ταύτη ἡ ἔννοια τοῦ Πολιτισμοῦ, τῆς Ἱστορίας, τῆς Ἀρετῆς, τῆς Ἐπιστήμης, τοῦ Δικαίου καὶ πολλῶν ἄλλων σημαντικώτατων ἐννοιῶν!

Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἡ πατρίδα μας, ἡ Ἑλλάδα, σήμερα εὑρίσκεται στὸ ἀπόγειο τῆς ἀπαξίωσης, τῆς κατάπτωσης, τοῦ ἐξευτελισμοῦ. Ἐρωτῶ ὅμως. Εἶναι ἡ Ἑλλάδα ὑπεύθυνη γι᾽αυτό ἢ οἱ πολιτικοὶ καὶ τὰ πολιτικὰ κόμματα, ποὺ μᾶς έκπροσώπησαν κι ἐμεῖς ψηφίζαμε γιὰ σαράντα περίπου χρόνια, δίνοντάς τους ποσοστὰ τεραστίου ὕψους σὲ πολλὲς περιπτώσεις, γεμίζοντας προεκλογικὰ πλατεῖες καὶ λεωφόρους, κουνῶντας πλαστικὰ σημαιάκια καὶ φωνάζοντας παραταξιακὰ συνθήματα, τὰ ὁποῖα ἀπεδείχθησαν ὅλα λανθασμένα καὶ ψεύτικα; Ζητήσαμε ποτὲ εὐθύνες γι᾽αὐτὸ; Κάναμε αὐτοκριτική; Θελήσαμε νὰ ἀλλάξουμε τὰ πράγματα; Ὄχι ἀγαπητοὶ φίλοι. Γιὰ ὅλα φταίει τὸ κεφάλι τὸ στραβὸ μας, τὸ βόλεμά μας, ἡ ἥσσων προσπάθεια, ὁ ὠχαδελφισμός!

Μία πατρίδα στηρίζεται σὲ ἕνα ἔθνος. Τὸν ὅρο «ἔθνος», ὅμως, κάποιοι τὸν ἀπαρνήθηκαν. Αὐτοὶ οἱ κάποιοι ἦσαν οἱ λεγόμενοι «προοδευτικοί» καὶ οἱ ἄλλες, ὅπως αὐτοαποκαλοῦντο τότε «δημοκρατικὲς καὶ ἐκσυγχρονιστικὲς δυνάμεις»! Οἱ δυνάμεις αὐτὲς ὡς «προοδευτικές» ἦσαν «πρὸ τῆς ὁδοῦ», δηλαδὴ… μπροστά. Τὸ σύνθημα μάλιστα τῆς τότε ἐποχῆς, ὅτι δηλαδὴ «ἡ πατρίδα» μετὰ τὴν ἑπταετία καὶ τὴν πρώτη μεταπολίτευση «ἦταν στὴν ἄκρη τοῦ γκρεμοῦ» καὶ μὲ τοὺς προοδευτικοὺς «μπορούσαμε νὰ κάνουμε ἕνα βῆμα μπροστά», γέμιζε τὶς «προοδευτικές» προεκλογικὲς συγκεντρώσεις τῶν τελευταίων δεκαετιῶν! Διέφευγε βέβαια τῆς προσοχῆς τους ὅτι, ὅταν εἶσαι στὴν ἄκρη τοῦ γκρεμοῦ καὶ κάνεις ἕνα βῆμα μπροστά, πέφτεις μέσα σὲ αὐτὸν ἢ ὅτι, ἂν εἶσαι «πρὸ τῆς ὁδοῦ», «προοδευτικός» δηλαδή, καὶ θέλεις νὰ κάνης στροφή, ἐνῶ εἶσαι στὴν ἄκρη τοῦ γκρεμοῦ, σὲ παίρνει ἡ φυγόκεντρος. Γιὰ νὰ κάνεις βέβαια κάποια βήματα πίσω καὶ νὰ σωθῆς δὲν τὸ συζητοῦσε κανείς. Δὲν ἦταν «προοδευτικό» ἀλλὰ «οπισθοδρομικό»!

Κάτι τέτοιο φαίνεται ὅτι ἔγινε καὶ στὴν περίπτωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ! «Ἄκρη τοῦ γκρεμοῦ» ἦταν γιὰ τοὺς «προοδευτικούς» οἱ «ἐθνικές» ἀπόψεις τῶν συνταγματαρχῶν. Καὶ «πρόοδος» ἡ ἀλλαγή τους! Λες καὶ ἡ ἱστορία τῆς πατρίδος ἦταν κτῆμα τῶν μὲν ἢ πεδίο πειραματισμοῦ τῶν δέ! Ἡ ἱστορία, ὁ ἀγῶνας γιὰ Ἐλευθερία, οἱ θυσίες χιλιετῶν τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὅμως, δὲν εἶναι κτῆμα κανενὸς σφετεριστῆ! Καὶ ὅπως λέει καὶ ὁ ποιητὴς «δὲν μετριοῦνται μὲ τὸ στρέμμα, μὲ τῆς καρδιᾶς τὸ πύρωμα μετριοῦνται καὶ μὲ τὸ αἷμα»! Ἡ «προοδευτική μόδα», ὅμως, κυριάρχησε. Παρέσυραν μάλιστα σὲ αὐτὴν ἀκόμη καὶ τοὺς ἀντιπάλους! Ὅλοι θεωροῦσαν τιμή τους νὰ ἀποκαλοῦνται «ἀντιστασιακοί». Ἐξαργύρωσαν μάλιστα τὴν προοδευτικότητά τους αὐτὴ πολὺ ἀκριβά, ἀπαιτῶντας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τὴν «τιμή»! Πῆραν καὶ συντάξεις γιὰ τὴν «ἀντίστασή» τους, ἀκόμη καὶ αὐτοὶ ποὺ τότε ἦσαν ἀγέννητοι ἢ βρέφη. Ἔτσι αὐτοὶ ἐννοοῦσαν τὴν πρόοδο. Πῆραν σύνταξη ἀκόμη καὶ αὐτοὶ ποὺ ἔκαναν ἀντίσταση παίζοντας τάβλι στὰ καφενεῖα τῆς ἀλλοδαπῆς! Καὶ θυμᾶμαι τὸν ἀείμνηστο, γενναῖο μέν, πλὴν «κουτό», ὅπως ἀπεδείχθη ἐκ τοῦ ἀποτελέσματος, πεθερό μου Νικόλαο Παπαδημοσθένη, νὰ μοῦ δείχνει καὶ νὰ ψηλαφῶ στὴν κνήμη του τὰ δύο βλήματα ποὺ ἦσαν καρφωμένα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη καὶ δὲν πρὀλαβε τότε νὰ τὰ βγάλη! Ὅταν τοῦ ἔλεγα «γιατί πατέρα δὲν πᾶς νὰ πάρης σύνταξη, ἀφοῦ ἀποδεδειγμένα πολέμησες καὶ ἀντιστάθηκες», μοῦ ἀπαντοῦσε. «Ἐγὼ παιδί μου πολέμησα γιὰ τὴν πατρίδα ἀπὸ χρέος καὶ καθῆκον, ὄχι γιὰ νὰ μὲ πληρώσει αὐτή!».

Τὸ ὕψιστο σημεῖο ἀξιοπρέπειας! Ποὺ ὅμως δὲν ἀπέδωσε στὴν πατρίδα, ἐφ᾽ ὅσον στὴν συνέχεια διαβρώθηκαν τὰ πάντα ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῶν «προοδευτικῶν» ποὺ κατέστρεψαν τὴν γλῶσσα, παραποίησαν τὴν ἱστορία, ἀποποιήθηκαν τὸ παρελθόν, διέγραψαν τοὺς ἀγώνες, ἄλλαξαν ὅπως προέβλεπε ὁ Θουκυδίδης τὴν σημασία τῶν λέξεων γιὰ νὰ πετύχουν αὐτὸ ποὺ θἐλουν… (καὶ τὴν εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων ἐς τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει)! Οἱ ὅροι «ἔθνος», «ὅμαιμον», «ἐθνικόφρων», ἦσαν ὅροι ἐχθρικοί, «φασιστικοί», ὀπισθοδρομικοί, ντεμοντέ. Τῆς μόδας ἔγιναν ἄλλοι νέοι ὅροι. Ὄχι πλέον «ἐθνικοί» ἀλλὰ «λαϊκοί». Ὁ «ἐθνικόφρων» ἀντικαταστάθηκε μὲ τὸν «πατριώτη» κ.ο.κ. Παιχνίδι λέξεων! Ἀμφισβήτηση τοῦ παρελθόντος! Οἱ μεγαλειώδεις πράξεις τῶν προγόνων μας άμφισβητήθηκαν ἔντονα. Αὐτὸ ἀπαιτοῦσε ἡ «πρόοδος»! Νέες δοξασίες κυριάρχησαν. «Ἡ ἀρχαία κοινωνία δὲν ἦταν αὐτή, γιὰ τὴν ὁποία ὁμίλεῖ ὅλος ὁ κόσμος». «Πῆρε τὰ σημαντικὰ ἀπὸ ἀλλοῦ». «Δὲν ὑπάρχει φυλετικὴ συνέχεια τῶν Ἑλλήνων». Δὲν προβάλλεται ἡ ἀπαρχὴ τῆς ἐπιστήμης, τοῦ Δικαίου, τῆς οἰκονομίας κ.λπ. ἀπὸ τοὺς προγόνους μας! Στὸ ἐξωτερικὸ μᾶς προβἀλλουν, ἐδῶ σβήνουν τοὺς προβολεῖς! Στὀ ἐξωτερικό τιμοῦν τὸν πολιτισμό μας, ἐδῶ μᾶς λοιδωροῦν! Ἡ ἱστορία γιὰ τοὺς ἐδῶ «προοδευτικούς» δὲν εἶναι ἀληθινή! Οἱ πηγὲς καὶ οἱ ἀρχαῖοι συγγραφεῖς ἀγνοοῦνται συστηματικά. Οἱ νεώτεροι χρόνοι δὲν ἐξετάζονται κάτω ἀπὸ τὸ πραγματικὸ ἐπιστημονικὸ πρῖσμα. Ἐπιστήμη γι᾽ αὐτοὺς εἶναι μόνο ή ἀμφισβήτηση γιὰ τὴν ἀμφισβήτηση καὶ ὁ ἀφορισμός! Δὲν ὑπάρχουν «Κρυφά Σχολειά»… «Περνούσαμε καλὰ μὲ τοὺς Τούρκους», «δὲν ἔγινε γενοκτονία τῶν Ποντίων» κ.λπ. «Δὲν ἔγινε μικρασιατικὴ καταστροφὴ ἀλλὰ «συνωστισμὸς» στὴν παραλία»! Καὶ δὲν ντρεπόμασταν γιὰ τὸν προοδευτικὸ νέο ἑαυτὸ μας. Γιατὶ ἤμασταν βολεμένοι. Γιατὶ ξαναψηφίζαμε τοὺς «προοδευτικούς» ὅλων τῶν κομμάτων καὶ ἐναλλὰξ τὰ ἴδια κόμματα. Τοῦ δικομματισμοῦ! Γιατὶ ξαναψηφίζαμε αὐτοὺς ποὺ κατάστρεψαν τὴν γλῶσσα, τὴν ἱστορία, τὸν πολιτισμό, παράλληλα μὲ τὴν οἰκονομία καὶ τὴν κρατικὴ ὑπόσταση! Γιατὶ τοὺς ξαναψηφίζαμε ἐπειδὴ μᾶς ἔδιναν κάποιες μπουκιές, ποὺ μεταφράζονταν  σὲ «διορισμούς», «ἐπιδοτήσεις», «ἐκδουλεύσεις» κ.λπ. Καὶ τὸ μπουκωμένο στόμα μας δὲν μίλαγε! Ὥσπου ξαφνικὰ διαπιστώσαμε πὼς τὰ πάντα εἶχαν καταρρεύσει καὶ δὲν εἴχαμε πάρει εἴδηση, ὄχι μόνο γιὰ τὸ γεγονὸς αὐτὸ καθ᾽ αὐτὸ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ ὅτι εἴχαμε συμβάλλει κι ἐμεῖς καθοριστικὰ σὲ αὐτὴν τὴν κατάρρευση! Ὁπότε πιπιλίζουμε τὴν εὔκολη καραμέλλα, ἡ οποία διαγράφει ἀπὸ πάνω μας τὴν συνευθύνη. «Ντρεπόμαστε ποὺ εἴμαστε Ἕλληνες»! Ἐμεῖς οἱ ἄσπιλοι, οἱ ἀμόλυντοι «ντρεπόμαστε ποὺ εἴμαστε Ἕλληνες», λες καὶ μᾶς φταίει ἡ Ἑλλάδα γι᾽ αὐτὸ!

Ἔ λοιπὸν ὄχι, ἀγαπητοὶ συνέλληνες! Ἐγὼ δὲν ντρέπομαι καθόλου ποὺ εἶμαι Ἕλληνας. Ἀντίθετα εἶμαι πολὺ ὑπερήφανος γι᾽ αὐτὸ! Ντρέπομαι γιὰ τὸ πολιτικὸ νεοελλαδιστὰν καὶ γιὰ τοὺς «προοδευτικούς» ψηφοφόρους, ποὺ εἶναι ἀμετανόητοι! Ντρέπομαι γιὰ τὴν ἀδικία ποὺ γίνεται στοὺς φτωχοὺς καὶ τὴν ἀτιμωρησία τῶν ὑπευθύνων πολιτικῶν, οἱ ὁποῖοι κατέστησαν μὲ νόμους «ἐαυτοὺς καὶ ἀλλήλους» ἀνευθύνους, μὲ παραγεγραμμένα ἀδικήματα! Ντρέπομαι γιὰ τῆν ψῆφο στοὺς ὑπευθύνους τῆς οἰκονομικῆς καταστροφῆς. Γιὰ ὅλους αὐτοὺς ντρέπομαι. Ὄχι ὅμως γιὰ τὸ ὅτι εἶμαι Ἕλληνας. Γι᾽ αὐτὸ εἶμαι ὑπερήφανος, ὅπως καὶ γιἀ τὸ προγονικό παρελθόν μου καὶ γιὰ τὴν ἱστορία μου!

Κανεὶς δὲν θὰ μπορέσει νὰ μὲ κάνη νὰ ντραπῶ γι᾽ αὐτὸ!

Εἶμαι ὑπερήφανος ποὺ εἶμαι Ἕλληνας, διότι ὁ ἀνθρώπινος πολιτισμὸς εἶναι μέρος τοῦ ἑλληνικοῦ! Διότι ἡ πατρίδα μου ὑπήρξε ἡ μόνη, ποὺ δημιούργησε αὐτοκρατορίες καὶ κοσμοκρατορίες! Διότι δημιούργησε τὴν Ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἡ ὁποία εἶναι ἡ μόνη ποὺ μπορεῖ νὰ ἐκφράση ὑψηλὰ νοήματα! Διότι ἡ ἀξία τοῦ Ἕλληνα ἀπεδείχθη μὲ τὰ κατορθώματά του! Διότι οἱ Ἕλληνες δημιούργησαν ὅλες τὶς ἐπιστῆμες, τὴν ἀρχιτεκτονική, τὸ θέατρο, τὴν μουσικὴ κ.λπ.! Διότι δημιούργησε τοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες καὶ τὸ Ὀλυμπιακὸ πνεῦμα, τὸ οποῖο στηριζόταν στὴν εὐγενῆ ἅμιλλα καὶ ὄχι στὸν ἀνταγωνισμό! Διότι, «ὅποια πέτρα κι ἂν σηκώση» κάποιος, σὲ ὁποιοδήποτε μέρος τοῦ κόσμου, θὰ βρῆ ἕνα Ἑλληνικὸ στοιχεῖο! Διότι ἂν ἀπὸ τὰ μουσεῖα τοῦ κόσμου ἀφαιρέσουμε τὰ ἑλληνικὰ εὐρήματα, αὐτὰ θὰ μείνουν σχεδὸν ἄδεια καὶ δὲν θὰ μπορέσουν νὰ λειτουργήσουν! Διότι τὰ ἑλληνικὰ ἤθη ἐκπροσωποῦν ὑψηλὲς ἀξίες πολιτισμοῦ! Διότι ἡ Ἑλλὰς δημιούργησε τὴν Δημοκρατία, ποὺ ὅλος ὁ κόσμος θαυμάζει! Διότι δημιούργησε τὴν φιλοσοφὶα, τῆς ὁποίας οἱ ἐκπρόσωποι ὁ Πλάτων, ὁ Ἀριστοτέλης κ.λπ. ἔχουν ἀφήσει ἄναυδη τὴν ἀνθρωπότητα! Διότι δημιούργησε τὸν διάλογο! Τὸ «τὶς ἀγορεύειν βούλεται» ἀποτελεῖ προσὸν καὶ δημιούργημα τῆς Ἑλληνικῆς διανόησης! Διότι μέχρι σήμερα, κατὰ τοὺς ἀγῶνες του, ὁ Ἑλληνισμὸς οὐδέποτε ἔκανε ἀριθμητικοὺς ὑπολογισμοὺς! Στὸν Μαραθῶνα, στὴν Σαλαμῖνα, στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821, στὸν πόλεμο τοῦ 1940, ἀνατρέψαμε τὴν λογικὴ καὶ τοὺς ἀριθμούς! Διότι τὸ ἔλλογο γονίδιο τοῦ Ἕλληνα, ξυπνᾶ σὲ κάθε δύσκολη στιγμὴ καὶ μεγαλουργεῖ! Διότι ὅσα ἀναφέρω τὰ ἔχουν πεῖ πρὶν ἀπὸ μένα διάσημοι ξένοι καὶ διαπρεπεῖς ἐπιστήμονες, καθηγητὲς πανεπιστημίων, πολιτικοί, πρωθυπουργοί, στρατιωτικοί, δικαστικοί, καὶ διανοητὲς παγκοσμίου κύρους. Γιὰ ὅλα αὐτὰ εἶμαι ὑπερήφανος!

Ἂς ἀρχίσουμε πάλι, λοιπόν, συνέλληνες νὰ ἀποκαθιστοῦμε τὸ προγονικὸ παρελθὸν καὶ νὰ τοῦ δίνουμε πρωτεύουσα θέση! Νὰ συνεχίσουμε νὰ ντρεπώμαστε καὶ νὰ νοιώθουμε ἀηδία μόνο γιὰ κάθε «ψευτοπροοδευτικό» σκουλήκι, ποὺ τρώει τὶς ἐθνικὲς ρίζες. Ἂς τὸ πατήσουμε γι᾽ αὐτὸ μὲ την ψῆφο μας κι ἂς τὸ λειώσουμε! Κι ἂς ἀρχίσουμε καὶ πάλι νὰ εἴμαστε ὑπερήφανοι, ποὺ εἴμαστε Ἕλληνες, τουλάχιστον ἐμεῖς, ποὺ δὲν ὑποστείλαμε ποτὲ τὴν ἐθνικὴ σημαία καὶ γνωρίζουμε ὅτι εἴμαστε ἀπόγονοι Ἐκείνων, τῶν Μεγίστων, τῶν Ἡρώων! Τῶν ὑπηρετῶν «τοῦ Ὡραίου, τοῦ Μεγάλου καὶ τ᾽ Ἀληθινοῦ!».

Ἕρρωσθε καὶ Γρηγορεῖτε.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s